Agnieszka Popiołkiewicz

Wielkopolanka z Ziemi Grodziskiej, 

absolwentka Wydziału Filologii

Polskiej Uniwersytetu im. Adama

Mickiewicza w Poznaniu.

Nauczycielka języka polskiego.

Mężatka. Mama Mateusza.