Anna Łyczykowska

z pochodzenia Ślązaczka, z wyboru

Wielkopolanka, absolwentka Akademii

Muzycznej w Poznaniu, 

altowiolistka Filharmonii Poznańskiej,

prywatnie żona Waldemara.