Kapela

Po Zagonach - pod tą nazwą muzycy występują od jesieni 1997 roku. Od tego czasu bawią publiczność w Ojczyźnie i wielu krajach Europy frywolnymi przyśpiewkami, skocznymi polkami, siarczystymi oberkami. Są to oryginalne melodie ludowe, artystycznie opracowane przez nich samych i Ludwika Roka - eksperta w dziedzinie muzyki ludowej. Pochodzą one z różnych regionów Polski, m.in. łowickiego, rzeszowskiego, kieleckiego, śląskiego, sądeckiego a także rodzimej Wielkopolski. Zarówno w opracowaniach, jak również w interpretacji utworów, muzycy starają się uwzględniać charakterystyczne wzory wykonawcze autentycznych kapel ludowych. Kapela Po zagonach to jednak nie tylko tradycyjnie opracowane polskie melodie ludowe. Muzycy sięgają także do bardziej nowoczesnych środków wyrazu poszerzając instrumentarium i wykraczając poza ramy muzyki tradycyjnej, jak również włączając do swojego repertuaru wiele melodii z innych krajów.

 

W 1999 roku kapela zdobyła I Nagrodę na Międzywojewódzkich Spotkaniach Kapel, Śpiewaków, Instrumentalistów i Gawędziarzy Ludowych w Żninie. W roku 2002 grupa wystąpiła na Festiwalu Muzyki Folkowej Nowa Tradycja 2002 organizowanym przez Polskie Radio - Radiowe Centrum Kultury Ludowej oraz na Festiwalu Muzyki Ludowej Mikołajki Folkowe. Wielokrotnie brała udział w zagranicznych festiwalach i imprezach folkowych, m.in. w Bawarii, Serbii, Francji, Belgii, Luksemburgu, Holandii.

 

Kapela ma jak dotąd w swoim dorobku trzy albumy: Pola nutą malowane (1998), Tnie kapela (2000) i Heca kieca (2009).

Skład podstawowy