Pola nutą malowane

W 1998 roku nagraliśmy pierwszą kasetę zatytułowaną Pola nutą malowane: